Skal du energirenovere eller bygge nyt sommerhus?

26. marts 2021
INTELLO PLUS forhandles igennem BetaPack A/S

Står du overfor at skulle renovere sommerhus eller bygge nyt, så læs her hvorfor det er vigtigt at tænke dampspærre ind i projektet.


INTELLO PLUS fra tyske pro clima er en åndbar dampspærreløsning som bidrager til en sund konstruktion.


Skal du energirenovere eller bygge nyt sommerhus, så kommer her et par tips du med fordel kan være opmærksom på i byggeprocessen.


En familie på 4 afgiver 10-15 liter vanddamp i døgnet blot ved daglige gøremål og ved at trække vejret. For at beskytte konstruktionen mod råd og skimmelsvamp anbefaler eksperterne brug af dampspærrer i vores huse.


Der findes et bredt udvalg af dampspærre, det kan eksempelvis være en 0,20 mm PE-folie, armeret dampspærre eller en armeret fugtadaptiv dampspærremembran. Dampspærren skal beskytte mod, at varm, fugtig luft fra husets opholdsrum trænger igennem lofter og vægge og ud i isoleringen. Hvis varm, fugtig luft ender ude i konstruktionen, vil luften blive til kondensvand, når den møder kulden. Hvis dette sker, kan der opstå fugt og dermed skimmelvækst eller råd i husets bærende konstruktioner.


Der skal placeres én dampspærre, og den skal sidde på den varme side af isoleringen, indvendigt i huset. Uanset om du bygger nyt sommerhus, bygger til eller efterisolerer, er det smart at placere dampspærren max en tredjedel inde i konstruktionens isoleringslag regnet fra den varme side. Ved placering max en tredjedel inde i konstruktionens isoleringslag beskytter du dampspærren mod gennembrydninger fra eksempelvis søm eller skruer i loft eller væg.


Periodevis opvarmede bygninger

Når et sommerhus opvarmes ved weekendbesøg eller i en længerevarende periode over vinteren, tilføres luften i boligen fugt fra bl.a. personer, madlavning, bad, vasketøj m.m.

Fugten kan ses som kondens på kolde flader, fx vinduer. Når sommerhuset forlades, og temperaturen

sænkes, opsuges en del af fugten atter af fx træpaneler, møbler og tekstiler. Derfor kan det anbefales at lade eventuelle udluftningsventiler stå åbne, når huset forlades, så indeklimaet ventileres.


Sommerkondens - når konstruktionen ”sveder”

For at undgå sommerkondens, som i nogle tilfælde kan dannes på en almindelig PE-folie dampspærres yderside og derved skaber risiko for skimmelsvamp på træmaterialet, anbefaler vi, at man anvender en fugtadaptivt dampspærre som INTELLO PLUS fra pro clima.


BYG-ERFA definerer sommerkondens på følgende måde ”Sommerkondens opstår, når stærkt fugtsugende, syd- og vestvendte ydervægge med stor fugtkapacitet opfugtes af slagregn og herefter solopvarmes. Ved opvarmning af facadematerialet drives fugten indad (fugtstrømmen følger varmestrømmen). Fugten kondenserer på dampspærren, som i en uopvarmet bygning er kold uden for sommersæsonen. Ved gentagne slagregnspåvirkninger og efterfølgende solopvarmning af facaden er der risiko for, at fugten „pumpes “ind i væggen. I et permanent opvarmet hus opstår ikke sommerkondens, fordi dampspærren altid er varm stuetemperatur, og den stadige, udadrettede varmestrøm driver fugten udad.”


Risiko for fugtskader som følge af sommerkondens kan reduceres ved at anvende en fugtadaptiv dampspærre som INTELLO PLUS fra pro clima, den bidrager til at konstruktionen kan ”ånde” Det giver en tør og fugtteknisk sikker konstruktion.


Klimastyret membran - Et afprøvet princip

Intello arbejder på princippet om klimastyrede membraner: fleecemembraner giver en tætning mod fugt om vinteren, mens den molekylære struktur bliver mere åben om sommeren og letter udtørring på en pålidelig måde.

Den højtydende INTELLO PLUS garanterer imponerende beskyttelse mod skader (skimmelsvamp og råd), selv ved krævende konstruktioner, der er uigennemtrængelige for diffusion udefra, såsom stejle tage med metalplade, tagbeklædninger med asfaltmembraner, flade tage og grønne tage samt vægkonstruktioner.


INTELLO PLUS har en z-værdi der er variabel som spænder fra (1,4 åben – 140 lukket).


Holdbarheden af de fugtighedsvariablerende egenskaber ved INTELLO PLUS er uafhængigt testet og bekræftet af et testinstitut. De beskytter konstruktionen i hele bygningens levetid. INTELLO PLUS forhandles igennem BetaPack A/S.