Bæredygtighed

BetaPack A/S har valgt at arbejde aktivt med UN’s Verdensmål. Vi har udvalgt 3 primære Verdensmål, hvor vi med vores viden, engagement og brancheerfaringer kan bidrage mest til en bæredygtig omstilling og udvikling:


• Verdensmål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

• Verdensmål nr. 15 – Livet på land

• Verdensmål nr. 17 – Partnerskaber for handling


Indenfor vores 2 forretningsområder arbejder vi målrettet med forskellige tiltag og aktiviteter, der understøtter de 3 primære Verdensmål. Dette er en fast forankret del af strategien for det enkelte forretningsområde, således medarbejderne har det i fokus, og arbejder med det som en fast del af hverdagen. Læs mere på siden under de enkelte forretningsområder.


I forhold til klimaet er det besluttet, at BetaPack A/S som virksomhed fremadrettet skal arbejde kontinuerligt med energi og CO2-reducerende tiltag. I første omgang med fokus på de områder, hvor BetaPack A/S selv direkte kan påvirke processen og omstillingen. Vi ser det som helt afgørende at starte her, og sikre at alle vores medarbejdere også tænker klima og bæredygtighed ind som en naturlig del af deres hverdag.


Ift. vores medarbejdere og generel udvikling af BetaPack A/S arbejder vi med yderligere 3 Verdensmål. Disse skal sikre, vi hele tiden har fokus på at udvikle os særligt indenfor de områder Verdensmålene berører.


De 3 Verdensmål er:


• Verdensmål nr. 3 – Sundhed og trivsel

• Verdensmål nr. 4 – Kvalitetsuddannelse

• Verdensmål nr. 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst


I vores CoP-rapport kan der læses mere om vores tiltag og aktiviteter.


UN Verdensmål ansvarligt forbrug og produktion

UN Verdensmål 12 – ansvarligt forbrug og produktion

- at gøre mere med færre ressourcer


Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.


Ansvarligt forbrug og produktion er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

UN verdensmål 15 Livet på landet

UN verdensmål 15 - livet på land

- at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer


Verdensmålene for bæredygtig udvikling søger at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030. Fremme af bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning vil også være afgørende for at afbøde konsekvenserne af klimaforandringer. Hurtig handling er nødvendigt, hvis vi skal begrænse tabet af naturlige levesteder og biodiversiteten, som er del af vores fælles arv.


Livet på land er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.


UN verdensmål 17 partnerskab for handling

UN verdensmål 17 - partnerskab for handling

- at styrke det globale partnerskab for bæredygtighed udvikling og øge midlerne til at nå målene 


Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og og samarbejde. 


Verden i dag er tættere forbundet end nogensinde før. Bedre adgang til teknologi og viden er en vigtig måde at dele ideer og fremme innovation. Koordineret politikker, der vil hjælpe udviklingslandene med afvikling af deres gæld, samt øget investeringer i de mindst udviklede lande, er afgørende for at opnå bæredygtig vækst og udvikling.


Styrkelse af global solidaritet er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.