Corporate Social Responsibility

BetaPack A/S er en samfundsbevidst virksomhed med fokus på ansvarlighed. Derfor har vi udarbejdet en CSR-politik, der understøtter vores overordnede forretningsstrategi samt udgør en etisk ramme for den måde, vi arbejder med ansvarlighed på.


Udgangspunktet for vores CSR-politik udspringer af FN’s Global Compact og, at vi overholder al lovgivning, reguleringer og standarder samt gældende praksis indenfor vores brancher. I den forbindelse har vi tilsluttet os FN’s Global Compact, hvor vi forpligter os til aktivt at fremme FN’s 10 principper indenfor følgende 4 områder:


  • Menneskerettigheder
  • Arbejdstagerrettigheder
  • Miljø
  • Anti-korruption


Vi er en handelsvirksomhed, og derfor er det særlig vigtigt for os at fremme arbejdet med etik og ansvarlighed til vores leverandører.


Vi har en Supplier Code of Conduct, der danner grundlag for dialog med vores leverandører omkring dette – samt en forpligtelse til dem, om at arbejde aktivt med områderne indenfor FN’s Global Compact.


Udover ovenstående omfatter vores CSR-politik 3 hovedområder. Læs mere om disse i vores CSR-politik .