Leverandørstyring

Ansvarlighed hos vores leverandører er et område, der er kommet mere i fokus indenfor de senere år. Derfor har BetaPack A/S udarbejdet en Supplier Code of Conduct, der danner grundlag for dialog med vores leverandører omkring etik og social ansvarlighed – samt en forpligtelse til leverandørerne, om at arbejde aktivt med områderne indenfor FN’s Global Compact.


Målsætningen er, at 95% af alle indkøb sker fra leverandører, der har tilgået og underskrevet vores Supplier Code of Conduct.


BetaPack A/S samarbejder kun med nøje udvalgte producentpartnere i Europa og EØS-lande.