Kvalitet og certificeringer

KVALITET OG CERTIFICERING

Vi har fokus på altid at levere den bedste kvalitet til vores kunder. Derfor er, det også et krav at alle vores Europæiske producentpartnere arbejder efter internationale anerkendte ledelsessystemer indenfor produktion, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed.


Det betyder, at alle produktionssteder arbejder iht. følgende certificeringer:


  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 22000
  • BRC


Derudover har BetaPack A/S udarbejdet en Supplier Code of Conduct, der danner grundlag for dialog med vores producentpartnere omkring etik og social ansvarlighed – samt en forpligtelse til dem, om at arbejde aktivt med områderne indenfor FN’s Global Compact.


Alle producentpartnere skal have tilgået og underskrevet denne Code of Conduct.