Hvor mange penge bruger du egentligt på afdækning?

9. november 2020
afdækning af CLT elementer

Der bliver dækket meget af på de danske byggepladser, og med vinter på vej, kan vi forvente mere nedbør fra oven og dermed et behov for endnu mere afdækning. Men ofte ser vi, at presenninger lægges på og tages af talrige gange, på områder, der egentlig helst skal være beskyttet godt mod regn og fugt.

På disse områder, hvor afdækningen har vist sig at være mangelfuld eller helt er undladt, går det nogle gange galt. Dette kan vise sig i skader på f.eks. CLT-elementer, der ofte løber op i udbedringer for mange hundrede tusinde kroner.


Der findes en alternativ løsning som kan klare mange af disse udfordringer og som samtidig kan hjælpe med at få udtørret den fugt der nu en gang er kommet ind i konstruktionen, hvilket sparer tid og ikke mindst penge.


ProClima Solitex AdHero er en selvklæbende membran som bl.a. i Tyskland bruges til fugtbeskyttelse af CLT-elementer (Cross Laminated Timber).


Fordelene ved at benytte Solitex AdHero, som midlertidig eller blivende afdækning, er:


  • Membranen yder en aktiv fugtbeskyttelse af konstruktionen i byggeperioden.

  • Særligt CLT elementer er udsatte grundet mange ganges opfugtning og udtørring der kan give revner i elementerne og delaminering, og derfor utætheder der efterfølgende kan være dyre at udbedre

  • Med sin fuldklæbende bagside, er installationen nem og hurtig, enten direkte på byggepladsen eller på fx elementfabrikken

  • Klæber til let opfugtede materialer, fx beton, krydsfiner og brædder, samt CLT elementer

  • Solitex AdHero membranen er luft- og vandtæt udefra og tillader ikke gennemtrængning af vand. Membranen er maximalt diffusionsåben og bidrager til at udtørre en eventuelt opfugtet konstruktion

  • Kan monteres i regnvejr, så man får en hurtig afdækning, og er UV-stabil i 3 måneder

  • Da membranen er helt / permanent diffusionsåben (særlig lav Z-værdi), kan den derfor indgå som en permanent del af konstruktionen efterfølgende, men kan også fjernes helt igen.


Mestertidende bragte d. 27.10.2020 en artikel om vigtigheden af, at undgå revner og andre skader i fugtfølsomme materialer som CLT-materialet.


Du kan læse hele artiklen på LinkedIn.


I artiklen henvises der til BYG-ERFA erfaringsblad nr. 29 om Forebyggelse af revner i CLT-elementer. Følgende er et redigeret uddrag fra dette erfaringsblad:


Træ er et fugtfølsomt materiale. Det kan deformeres, danne grobund for skimmel og i værste fald nedbrydes af fugtpåvirkninger. Det skal der tages højde for ved projektering, produktion, indbygning og brug af CLT-elementer, når man erstatter mere fugtbestandige materialer, fx betonelementer. Skaderne kan være omfattende revnedannelser, utætheder, sårbart opbyggede vådrumskonstruktioner og usikre installationsføringer konstateret i forbindelse med uhensigtsmæssig anvendelse af elementer.


Forebyggelse imod revner i elementerne sikres hovedsageligt med nødvendig afdækning, så opfugtning af elementerne undgås. Det er vigtigt, at CLT-elementerne løbende står afdækket, så de ikke påvirkes af fugt fra f.eks. nedbør eller våde byggeprocesser, f.eks. pladsstøbt beton. Afdækning kan med fordel udføres som et supplement til den løbende færdiggørelse af byggeriet.


Hvis du vil vide mere om fugtbeskyttende afdækning og ProClima’s Solitex AdHero menbran så kontakt os på tlf. 70 20 87 00 eller på byg@betapack.dk.