BETAPACK’S KOMPLETTE RADONSIKRINGSSYSTEM TESTET VED SBI MED GODE RESULTATER

Forskere fra Statens Byggeforsikringsinstitut (SBI) har testet 10 forskellige membransystemer til radonsikring. Prøvningen blev udført ved at måle materialernes evne til at sikre lufttætning af vægge og gulve.


BetaPack’s komplette radonsikringssystem var blandt de 10 testede og blev kategoriseret i klasse 2, hvilket refererer til ”et meget lufttæt membransystem”.


Projektet blev gennemført, da undersøgelser (Jensen & Gunnarsen, 2008) har vist, at eksisterende bygninger opført efter tidligere bygningsreglementer end Bygningsreglement 2010 ikke nødvendigvis opfylder kravet om radonsikring, som stilles til nye bygninger.


Prøvningen af membransystemer er et vigtigt værktøj i forbindelse med at vurdere, om en systemløsning til radonsikring udført ved lufttætning af en konstruktion er egnet i forhold til den effekt, systemet forventes at skulle yde i forhold til indtrængningen af radon til indeklimaet.


Radon er en radioaktiv og sundhedsskadelig gas der findes i jorden og som kan trænge ind i bygninger gennem utætheder i bygningernes konstruktioner. Tal fra  Sundhedsstyrelsen anslår, at radon hvert år giver 300 nye tilfælde af lungekræft.


Der var stor spredning i resultaterne blandt de 10 testede membransystemer i SBI’s undersøgelse, læs evt. mere her .


BetaPack’s komplette membransystem mod radon er et let tilgængeligt og overskueligt system med bygbarhed og høj kvalitet i fokus. Vi er stolte af at kunne præsentere vores produkter i flere af de større byggemarkedskæder.


For mere information omkring BetaPack’s radonsikringssystem eller anvendelsen heraf, kontakt os da venligst på tlf.nr. 70208700 eller på  info@betapack.dk . Vi kan også være behjælpelige med at henvise til nærmest forhandler.RADONSIKRING ER BYGNINGSEJERNES ANSVAR

Siden 1998 har der været krav i Bygningsreglementet om, at nybyggeri skal radonsikres. Siden 2010 har det for nybyggeri været præciseret, at kravet om radonsikring betyder, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 * i indeklimaet (*  Becquerel – måleenhed for radioaktivitet ). I 2018 blev det yderligere præciseret, at det er den estimerede årsmiddelværdi, som ikke må overstige 100 Bq/m3. Bygningsreglementets krav gælder ved nybyggeri og ved væsentlige ombygninger og skal være opretholdt i hele bygningens levetid.


Med ovennævnte undersøgelse fra SBI kan bygherren nu efterspørge dokumentation. Det udarbejdede materiale fra SBI gør det muligt for bygherre at tilegne sig den nødvendige viden til at vurdere, om et membransystem er i stand til at forhindre radonindtrængning.


Radonsikringssystem