Fugtspærre og placering

En fugtspærre anvendes til at beskytte trægulvet imod byggefugt eller opstigende grundfugt.


Der må aldrig anvendes fugtspærre ovenpå organiske materialer, da det kan indkapsle og ophobe fugt som kan skabe risiko for skimmelsvamp.


Fugtspærren skal kort sagt adskille de uorganiske materialer (beton, isolering eller lign.) fra de organiske materialer – altså gulvet og en eventuel strøopbygning.


Behovet for fugtspærre bestemmes af fugtindholdet i det underliggende materiale. Eksempelvis porefugtindholdet af en støbt betonplade som undergulv.


For strøgulve og svømmende gulve skal der altid lægges en fugtspærre såfremt porefugt ligger over 65 % RF i en støbt betonplade.


Såfremt der er opstigende grundfugt, eller der er tale om udbedring af fugtskader, skal der altid foretages en nærmere individuel undersøgelse.


Ved gulvkonstruktioner ovenpå etageadskillelse, skal der som udgangspunkt ikke anvendes en fugtspærre.

alpha gulvunderlag med fugtspærre