pro clima Danmark

BetaPack forhandler pro climas produkter i Danmark. Vi har samarbejdet i 10 år om at levere de bedste produkter til byggeindustrien. 
Vi har specialister til enhver løsning pga. vores mangeårige erfaring.

pro clima’s produkter sørger for op­tim­al lufttæthed og akt­iv fugtbe­hand­ling inklus­ive højtydende in­tel­li­gente dampspærrer, un­der­tags ban­er, spe­ci­elle klæbere og tape løsninger. Pro­du­cer­et i hen­hold til de høje kval­itets stand­arder i Europa.


pro clima er markedsledende som ud­vik­ler og pro­du­cent af in­tel­li­gente løsninger til klimaskærm og dampspærre til lufttætning af kon­struk­tion­er. pro clima’s in­geniører og salgs/mar­ket­ings spe­cial­ister arbejder sam­men på at ud­vikle in­tegrerede løsninger til lufttætning og fugt­sikring, for at opnå ideelt in­deklima og re­duk­tion af en­ergi til opvarmning. Sammen med pro clima har BetaPack stort fokus på den samlede klimaskærm – såvel udvendigt som indvendigt, med et bredt sortiment.


Download kataloget med det spændende sortiment her. Læs mere om de forskellige produkter hos pro clima


pro clima (engelsk)


pro clima (tysk)


Her finder du blandt andet datablade, montageanvisninger og tekniske specifikationer for produkterneStår du overfor at skulle renovere sommerhus eller bygge nyt, så læs her hvorfor det er vigtigt at tænke dampspærre ind i projektet

Download artiklen her

Artikel om intello plus dampspærre fra pro clima