Vi har dokumentationen til din klimaberegning klar!

6. januar 2023

Den 1. januar 2023 trådte kravene om beregning af bygningers klimapåvirkning i kraft.

Disse nye klimakrav har til formål at nedsætte CO2-udledningen fra byggeriet.


De nye klimakrav i bygningsreglementet BR-18 betyder, at der ved opførelsen af nybyggeri over 1000 m2 stilles krav om, at der foretages en beregning af byggeriets klimapåvirkning i form af en Life Cycle Assessment (LCA).


Bygherre skal derfor, ved al nybyggeri over 1000 m2, dokumentere byggeriets klimapåvirkninger, inden denne kan opnå en ibrugtagningstilladelse.


Vi har gjort det let - og du kan nu med få klik indhente nødvendig dokumentation for dine alpha produkter her.