Kvalitet og miljø

BetaPack A/S er en handelsvirksomhed med fokus på indgåelse af partnerskaber med de leverandører, der kan leve op til vores strenge krav til kvalitet og miljø. Vi leverer kundetilpassede kvalitetsprodukter indenfor alle vores forretningsområder, og er dybt afhængige af at vælge de bedste og mest ansvarlige leverandører – ikke de billigste.


I vores "Sourcing Policy" er det defineret, hvad vi forventer af vores leverandører, og de krav vi stiller til dem. BetaPack A/S har bl.a. besluttet kun at source fra leverandører beliggende og producerende i EU- og EØS-lande. Dette ud fra en miljømæssig betragtning i forhold til at minimere transporten, men også at sikre, vi er tætte på vores leverandører og deres produktionssteder – så vi sammen systematisk og effektivt kan udvikle og forbedre de nuværende processer.

BetaPack A/S er en FSC®-certificeret virksomhed og det prioriteres ydermere at samarbejde med leverandører der er ISO 9001 (kvalitet) og 14001 (miljø) certificerede.


Derudover findes der en række andre certificeringer og mærkningsordninger, som leverandørerne skal være i besiddelse af alt efter hvilket forretningsområde, de leverer produkter til:


• BRC-certificering (fødevaresikkerhed)

• CE-mærkning (byggematerialer)

• Dokumentation og mærkning af produkter til bæredygtigt byggeri

• FSC®-certificering (bæredygtig skovdrift)

• ISO 45001 / OHSAS 18001 certificering (arbejdsmiljø)


Der udføres audits og assessments af alle væsentlige leverandører efter behov, hvor deres processer og handlinger kontrolleres, og der arbejdes med løbende forbedringer i deres processer.